Namnelister

I mappene under finst namnelister for fleire hundre stadnamn i Bolstadmarka og omegn. Dokumenta er handskrivne og digitaliserte og tilgjengeleg som .pdf-filar, men skal etterkvart leggast inn på dette interaktive kartet.

Arbeidet er gjort av Norvall Bolstad med hjelp av informantane Nils E. Bolstad, Ingard Bolstad, Anved Bolstad og Maria Horvei.

Fiskeplassar i Bolstadelva (kart med namn)

Rekneark på nett:

Stadnamn Bolstadstølen Kartblad AN 061-5-3